Wist je dat...?

een idee op zichzelf niet kan worden beschermd? Jouw idee moet een concrete vorm hebben gekregen.

je alleen bescherming krijgt in die landen waar je jouw intellectueel eigendom hebt geregistreerd?

intellectueel eigendom ook voor het MKB van belang én betaalbaar is?

er wetgeving is over bedrijfsgeheimen waarbij je automatisch ook bescherming krijgt voor de voor jouw bedrijf belangrijke informatie? maar dan moet je wel zelf maatregelen genomen hebben om die informatie geheim te houden.

het ©-symbool staat voor copyright of auteursrecht? Door gebruikt te maken van © kan de auteur aangeven dat er auteursrechten rusten op zijn creatie.

software automatisch beschermd wordt door het auteursrecht?

de douane namaak kan tegenhouden?

het inschakelen van een expert op het gebied van intellectueel eigendom verstandig kan zijn als je er weinig van weet

het enkel betalen van de factuur niet betekent dat de eigendomsrechten worden overgedragen aan de klant? Dat moet specifiek schriftelijk gebeuren.

een mondelinge overeenkomst ook een contract is? Alleen  bewijs dat maar eens.... 

je soms kunt optreden tegen iemand die jou domeinnaam ingenomen heeft.

​​​​​​