Over ons

De ideeSCAN is gemaakt door het Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en is gebaseerd op de Nederlandse en Benelux wetgeving over Intellectuele Eigendom.

Octrooicentrum Nederland (OCNL)
Octrooicentrum Nederland (OCNL) is de octrooiverlenende instantie voor Nederland. OCNL geeft daarnaast ook voorlichting over octrooien en het beschermen van (technische) uitvindingen. Wij helpen je graag kosteloos bij je vragen over ideebescherming. Bijvoorbeeld met hulp bij het zoeken naar octrooi-informatie, workshops, gastcolleges, gesprekken, e-learning modules en octrooionderwijs. Voor al jouw vragen over octrooien kun je contact opnemen met onze Publieksvoorlichting via 088 042 40 02 of octrooicentrum@rvo.nl

BOIP
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast kan je bij BOIP het bestaan van een idee op een bepaalde datum vastleggen in een i-DEPOT. Neem contact op met ons Informatiecentrum met al jouw vragen. 

ideeSCAN werd geproduceerd en vormgegeven door Internetbureau Swis  www.swis.nl


Wat is intellectuele eigendom?

Intellectuele eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals vormgeving, uitvindingen, muziek, merken, software, games, teksten en foto's. Bent u een ondernemer met een uitgewerkt idee of concept dat u op de markt wilt brengen? Dan kunt u uw creaties beschermen door er intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) voor aan te vragen. Er zijn verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten, die u los van elkaar of in combinatie kunt gebruiken. De keuze die u maakt, is afhankelijk van verschillende factoren.

intellectuele eigendom


Copyright © 2023 BOIP
Niets uit deze ideeSCAN mag worden overgenomen zonder toestemming van BOIP. Er is getracht alle intellectuele rechten van tekst en beeld af te stemmen met belanghebbenden. Degenen die menen aanvullende rechten te kunnen doen gelden, nodigen wij uit om contact op te nemen met BOIP.

De inhoud van deze tool is door BOIP en OCNL samengesteld met de bedoeling ondernemers te informeren over wat intellectuele eigendomsrechten zijn en wat ze voor hen kunnen betekenen. 

De inhoud van de tool is:

  • Algemene informatie 
  • Niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig en volledig up-to-date;
  • Geen professioneel en/of juridisch advies.

BOIP en OCNL bevelen te allen tijde de bijstand door een juridisch specialist in intellectueel eigendomsrecht aan bij specifieke gevallen of problemen die zich op enig moment voordoen in het handelsverkeer. BOIP en OCNL wijzen elke vorm van aansprakelijkheid die op basis van de inhoud van deze tool op een van hen of beiden wordt gedaan van de hand.